Zajęcia w grupach – cykliczne zajęcia w grupach max 6 osobowych. Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu i trwają 60 minut. Zajęcia rozpoczynają się rozgrzewką, rozciąganiem i krótkim wzmacnianiem mięśni. Następnie prezentowane są poszczególne figury pole dance, które w dalszej części zajęć są łączone w krótki układ choreograficzny prezentowany do muzyki. Pod koniec każdych zajęć instruktor przeprowadza rozciąganie. Według poziomu posiadanych umiejętności uczestników wydzielono trzy grupy: podstawową (I), średnio-zaawansowaną (II) i zaawansowaną (III).

Zajęcia personalne – indywidualnie ustalane dni oraz godziny treningu z instruktorem zajęć. Zajęcia indywidualne prowadzone są dla jeden osoby jak i maksymalnie 3 osób chętnych.